Fizetési könnyítési kérelmek

Amennyiben adótartozását méltányolható személyes vagy gazdasági okból nem tudja fizetni, lehetősége van fizetési és méltányossági kérelem előterjesztésére az adóhatóság előtt. Munkám során sokszor tapasztaltam, hogy ügyfeleim csak a sokadszorra elutasított kérelem után fordulnak hozzám ugyanakkor, ha korábban kerestek volna meg problémájukkal, a végrehajtási eljárás is elkerülhető lett volna. Jelen eljárás kizárólag kérelemre terjeszthető elő. Magánszemély esetében a beadványt papír alapon kell eljuttatni az Adóhatósághoz, gazdasági társaságok esetében elektronikusan adjuk be kérelmünket.

Mindkét esetben az adóhatóság erre készített adatlapján kell igényelnünk a méltányosságot, azonban ne felejtsük el, hogy bármilyen más dokumentációt, szerződést, üzleti tervet, nyilatkozatot csatolhatunk a beadványunk mellé. És nem csak csatolhatunk, de kell is csatolnunk, hiszen ezek hiányában el fogják utasítani a kérelmünket.

Szabályszerű, elfogadható, dokumentációkkal alátámasztott kérelem esetén a végrehajtás elkerülhető, hiszen az első kérelem adóhatósághoz történő beékezésétől számítva a végrehajtási eljárást nem lehet megindítani, a megindult végrehajtási eljárást pedig fel kell függeszteni. Azonban, ha a kérelmet az adóhatóság elutasítja és nem érkezik rá fellebbezés, akkor az adótartozás azonnal végrehajthatóvá válik. Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy kizárólag az első kérelem akasztja meg a végrehajtást, ezért nagyon fontos, hogy szakszerűen kerüljön összeállításra.

Milyen kedvezményekre van lehetőség?

  • Lehetőség van részletekben történő fizetésre,
  • az adótartozás mérséklésére, törlésére
  • a fizetés elhalasztására későbbi időpontra

A részletekben történő fizetés kérelmezése esetén az adóhatóság arra fog figyelmet fordítani, hogy adózónak, illetve vele egy háztartásban élő személyeknek van e elég keresete ahhoz, hogy a részleteket fizetni tudják a család más megélhetésre költött pénze mellett. Gazdasági társaságok esetén nem csak azt kell leírni, hogy miért keletkezett az adótartozás, sokkal inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a társaság jövőjét miképp fogja befolyásolni az adótartozás részletekben történő megfizetése. Sok esetben pénzügyi és üzleti tervet kell készítünk, amelyben bemutatjuk a vállalat életét, megbízóit és a társaság jövőbeni lehetőségeit. A fentiekben is jól látható, hogy csak jól kivitelezett kérelemmel lehet bármilyen kedvezményt is elérni.

Fontos megemlíteni, hogy a tőketartozás mérséklésére (törlésére) kizárólag magánszemélyek esetén van lehetőség, cégek esetében a bírság és a késedelmi pótlék törlését lehet kezdeményezni.

Fizetési halasztás kérelmezése esetén azt kell igazolnunk, hogy egy későbbi időpontban az adótartozás teljes egészében megfizethető lesz, vagy kérhetünk halasztást a tartozás egy részére is.

A fizetési kedvezmény megadásához az adóhatóság különböző feltételeket szabhat:

  • az esedékessé váló adótartozást teljesítése
  • az adótartozás egy részének meghatározott időpontig történő megfizetése
  • megfelelő biztosíték adása (kezesség, zálog, jelzálogjog) adása

 

Fizetési könnyítési kérelemnek a következő három feltétel együttes fennállása esetén ad helyt a hatóság:

  • adózónak fizetési nehézsége áll fenn, mely folytán a tartozás azonnali illetve egy összegű megfizetésére nem képes
  • a fizetési nehézség adózónak nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható
  • a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése valószínűsíthető
Adja meg nevét és telefonszámát, visszahívjuk!
Kérjük adja meg a teljes nevét. Pl.: Kovács Ferenc vagy Dr. Kovács Ferenc András.
A mező minimum kettő és maximum négy szóból álló nevet fogad el.
+36
Kérjük adja meg telefonszámát: körzetszám + telefonszám. Ne használjon 06 vagy +36 előtagot. Pl.: 30 123-4567 vagy 55 123-456
Kérjük adja meg e-mail címét
Kérjük egy-két kulcsszóval jelezze felénk, hogy miben segíthetünk Önnek.
(Pl.: adóellenőrzés, jogi képviselet, könyvelés stb.)