Végrehajtási eljárások

Amennyiben cégét, evégrehajtásgyéni vállalkozását vagy saját személyét fenyegeti adóvégrehajtás, ne várja meg míg kopogtat az adóvégrehajtó, hiszen a probléma megoldható. Munkám során sok esetben találkoztam olyan esettel, amikor az ügyfeleim még a másodfokú, elmarasztaló adóhatósági határozat után is reménykedtek az adóhatóság "jóindulatában", hogy valami csoda folytán  nem kapnak adómegállapítást és nem kerülnek végrehajtás alá. Más esetekben még a fizetési könnyítés első elutasítása esetén sem gondolnak bele abba, hogy amennyiben nem rendezik viszonyukat a hatósággal, egy életre eladósodhatnak.

A végrehajtása alapvetően azt feltételezni, hogy az adós részéről nem történt önkéntes teljesítés.  Adóvégrehajtás esetén az adóhatóság először a bankszámlát inkasszózza, ingóságot kísérel meg végrehajtani (a gépjárműfoglalás tipikus esete), az adós munkabéréből eszközöl levonásokat és amennyiben ezek nem vezettek eredményre, az adós ingatlanát helyezi végrehajtás alá.

Gyakori azonban, hogy az ingatlant akkor is lefoglalja, amint a követelése behajthatóvá válik, így biztosítva, hogy az adóvégrehajtás alatt az ingatlant sem elidegeníteni sem megterhelni ne lehessen (azonban ekkor az értékesítést még nem kísérli meg). Amennyiben törvény szerint az ingatlan-végrehajtásának nincs helye, az adótartozás erejéig az adóhatóság jelzálogjogot jegyez be. A jelzálog biztosítására pedig elidegenítési és terhelési tilalmat. Ha az adóvégrehajtás során ingó és ingatlan-végrehajtást is eszközölt az adóhatóság, az ingatlan értékesítésére csak akkor kerülhet sor, ha az ingó végrehajtás nem vezetett eredményre, vagy abból az adótartozás nem került kiegyenlítésre. Az ingatlanvégrehajtásáról bővebben a következő cikkünkben olvashat: Ingatlanvégrehajtás az adójogban

Elévülhet az adótartozás?

Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

Mik lehetnek a végrehajtás következményei?

 • cég esetén a bankszámlán fellelt összes összeget le fogja emelni az adóhatóság (a tartozás erejéig)
 • magánszemély esetén havonta vonhajta a bankszámlára fizetendő munkabére 33%-át A levonás mértéke legfeljebb 33% lehet, azonban ez az összeg elérheti az 50%-ot is, több letiltás esetén
 • Ingóvégrehajtást akkor lehet elrendelni, ha előre látható, hogy a követelést az adós munkabéréből vagy bankszámláról nem lehet végrehajtani. Ebben az esetben megy ki az adóvégrehajtó lakására vagy cége székhelyére és összeírja az ingóságokat, ezzel lefoglalja azokat.

 • Sokan elfelejtik, hogy amennyiben nem rendezik viszonyukat az adóhatósággal nem alapíthatnak új céget, hiszen az adóregisztrációs eljárásban,  már az új cég alapításakor ki fog bukni, hogy a korábbi cégüket adótartozással hagyták magára, vagy törölték az adószámát, ezek után pedig a cégbíróság elutasítja a cégbejegyzési kérelmüket.

 • Sajnálatosnak, ugyanakkor említésre méltónak vélem, hogy sok esetben a megrendelők, beszállítók, fővállalkozók nem állnak többet szóba azzal a céggel, akinek az adófolyószámlája rendezetlen. Keves tudják, hogy egy fizetési kedvezmény elérése esetén az adófolyószámla 0-ás azaz tiszta lesz mindaddig, amíg a kiharcolt részletek pontosan megérkeznek az adóhatóság számlájára.

Van megoldás? Minden ügy különböző, ezért csak az iratok és dokumentációk alapos áttanulmányozása után mondunk ügyfeleinknek megoldási javaslatokat. Az ügyek többségében az alábbi lehetőségek mutatkozna a megoldásra:

 • Amennyiben a lefoglalt vagyontárgy tulajdonjoga tisztázatlan lehetőség van igényper elindítására
 • Abban az esetben, ha jogtalannak véljük a másodfokú adóhatósági határozatot felügyeleti intézkedés iránti kérelemmel élhetünk.
 • Fizetési és méltányossági kérelmeket szerkesztünk, és járunk el személyesen az adóhatóság előtt, ez nem zárja ki más eljárás megindítását sem.
 • Jogtalan végrehajtás esetén végrehajtási kifogással kell élnünk.

 

Dr. Szeiler NikolettAmennyiben végrehajtás alá került a cége vagy, mint magánszemély került a végrehajtás közelébe és

 •      végrehajtási kifogást
 •      igénypert
 •      fizetési kezdvezmény iránti kérelmet
 •      pert szeretne indítani,

az info [wnW5DKrg] drszeiler.hu e-mail címen vagy a 06/70/676/59/89-es telefonszámon tudja Irodánkkal felvenni a kapcsolatot.

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.