Fizetési könnyítési kérelmek

fizetési kedvezményAmennyiben adótartozását méltányolható személyes vagy gazdasági okból nem tudja fizetni, lehetősége van fizetési és méltányossági kérelem előterjesztésére az adóhatóság előtt. Munkám során sokszor tapasztaltam, hogy ügyfeleim csak a sokadszorra elutasított kérelem után fordulnak hozzám ugyanakkor, ha korábban kerestek volna meg problémájukkal, a végrehajtási eljárás is elkerülhető lett volna. Jelen eljárás kizárólag kérelemre terjeszthető elő. Magánszemély esetében a beadványt papír alapon kell eljuttatni az Adóhatósághoz, gazdasági társaságok esetében elektronikusan adjuk be kérelmünket.

Mindkét esetben az adóhatóság erre készített adatlapján kell igényelnünk a méltányosságot, azonban ne felejtsük el, hogy bármilyen más dokumentációt, szerződést, üzleti tervet, nyilatkozatot csatolhatunk a beadványunk mellé. És nem csak csatolhatunk, de kell is csatolnunk, hiszen ezek hiányában el fogják utasítani a kérelmünket.

Szabályszerű, elfogadható, dokumentációkkal alátámasztott kérelem esetén a végrehajtás elkerülhető, hiszen az első kérelem adóhatósághoz történő beékezésétől számítva a végrehajtási eljárást nem lehet megindítani, a megindult végrehajtási eljárást pedig fel kell függeszteni. Azonban, ha a kérelmet az adóhatóság elutasítja és nem érkezik rá fellebbezés, akkor az adótartozás azonnal végrehajthatóvá válik. Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy kizárólag az első kérelem akasztja meg a végrehajtást, ezért nagyon fontos, hogy szakszerűen kerüljön összeállításra.

Milyen kedvezményekre van lehetőség?

  • Lehetőség van részletekben történő fizetésre,
  • az adótartozás mérséklésére, törlésére
  • a fizetés elhalasztására későbbi időpontra

A részletekben történő fizetés kérelmezése esetén az adóhatóság arra fog figyelmet fordítani, hogy adózónak, illetve vele egy háztartásban élő személyeknek van e elég keresete ahhoz, hogy a részleteket fizetni tudják a család más megélhetésre költött pénze mellett. Gazdasági társaságok esetén nem csak azt kell leírni, hogy miért keletkezett az adótartozás, sokkal inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a társaság jövőjét miképp fogja befolyásolni az adótartozás részletekben történő megfizetése. Sok esetben pénzügyi és üzleti tervet kell készítünk, amelyben bemutatjuk a vállalat életét, megbízóit és a társaság jövőbeni lehetőségeit. A fentiekben is jól látható, hogy csak jól kivitelezett kérelemmel lehet bármilyen kedvezményt is elérni.

Fontos megemlíteni, hogy a tőketartozás mérséklésére (törlésére) kizárólag magánszemélyek esetén van lehetőség, cégek esetében a bírság és a késedelmi pótlék törlését lehet kezdeményezni.

Fizetési halasztás kérelmezése esetén azt kell igazolnunk, hogy egy későbbi időpontban az adótartozás teljes egészében megfizethető lesz, vagy kérhetünk halasztást a tartozás egy részére is.

A fizetési kedvezmény megadásához az adóhatóság különböző feltételeket szabhat:

  • az esedékessé váló adótartozást teljesítése
  • az adótartozás egy részének meghatározott időpontig történő megfizetése
  • megfelelő biztosíték adása (kezesség, zálog, jelzálogjog) adása

 

Fizetési könnyítési kérelemnek a következő három feltétel együttes fennállása esetén ad helyt a hatóság:

  • adózónak fizetési nehézsége áll fenn, mely folytán a tartozás azonnali illetve egy összegű megfizetésére nem képes
  • a fizetési nehézség adózónak nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható
  • a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése valószínűsíthető

 

Amennyiben szakértő segítségre van szüksége fizetési kedvezménye ügyében írjon  az

info [wnW5DKrg] drszeiler.hu e-mail címre vagy hívjon a 06-70-676-59-89-es telefonszámon

 

 

 

 

 

 

 

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.