A felszámolási eljárások problémái

felszámolásFelszámolási eljáráshoz alapvetően kétféleképp viszonyulhatunk. Egy tartozás miatt mi indítunk felszámolási eljárást egy másik céggel szemben vagy ellenünk indítanak felszámolási eljárást illetve likviditási problémák miatt saját magunk ellen adunk be felszámolási kérelmet..

Ha vállalkozásunk ellen felszámolási eljárást indítanak arra kiemelten oda kell figyelni! Amennyiben már a bíróság küldött a számunkra levelet és nem tudjuk igazolni a másik fél jogtalan követelését vagy azt, hogy kifizettük a tartozást könnyedén elrendelheti a bíróság cégünk ellen a felszámolási eljárást. Ez különbözik a csődeljárástól. Akár nemtörődömségből vagy véletlenül elmulasztunk határidőt vagy nem foglalkozunk az üggyel nagyon hamar elrendelheti a bíróság a felszámolást és kijelölheti a felszámolót. Amennyiben egy nem kívánt felszámolási eljárásról beszélünk abban az esetben sincs azonnali vissza út!!! Hiába fizetjük ki a tartozást, ekkor más késő, ezért nem játék. A cégünk felett innentől kezdve nem mi hanem a felszámoló rendelkezik, ha ezt nem tartjuk be és eljárunk a cég nevében azonnal halmozott bűncselekmények sorozatát követhetjük el! A cégünkben lévő készletek, tárgyi eszközök, pénzeszközök, ingatlanok nem a mi hanem a vállalkozásunk tulajdona, tehát azok felett a felszámolás jogerős elrendelését követően nem rendelkezünk! Van mód és lehetőség kijönni egy felszámolásból, akár kedvezően is, de egyetlen cégtulajdonos sem gondolná, hogy mekkora procedúrával és teherrel jár és jelentős ügyfélkör vesztéssel. Annak érdekében, hogy a kifejezetten megszigorodott felszámolási törvény alapján a felszámoló ne tegyen ellenünk büntetőfeljelentést nagyon sok mindent meg kell tenni, amiről a cikkünk további részében olvashat.

Felszámolás alatt, a hitelező perelheti az ügyvezetőt is, aki a magánvagyonával felel a fennmaradt tartozásokért - ha csalárd módon kimentette a vagyont a cégből. Erről itt olvashat: http://www.drszeiler.hu/hu/publikaciok/a-felszamolasi-eljarasok-problemai/hogyan-hajthato-be-a-kft-tartozasa-az-ugyvezetoA felszámolás egy lehetőség is lehet a cég életében, amennyiben valóban likviditási gondokkal küzd. A leggyakoribb likviditási gondok adóhivatali tartozásokból, banki hitelekből és a kintlévőségekből, perekből szoktak kialakulni. Ebben az esetben komoly eszközparkkal és tulajdonnal rendelkező cég esetében mindenféleképpen van értelme csődvédelmet kérni, de a csődtárgyalások is a legtöbb esetben felszámolási eljárással végződnek. A csődvédelmen kívül van lehetőség saját magunk ellen likviditási gondjaink miatt önfelszámolási kérelem benyújtására, ami a leggyakoribb eset. Mind a csődvédelem alatt, mind a felszámolási eljárás alatt akár van lehetőség a hitelezőkkel történő megegyezésre és kijönni a felszámolásból, de ez valljuk be őszintén a legritkábban szokott előfordulni.

A leggyakoribb problémák felszámolási eljárás során (a cég működésének lezárását is komolyan kell kezelni):

 • sok pénz van a házipénztárban. Ekkor a felszámoló azonnal követeli a pénzösszeg átadását. Amennyiben nem kerül átadásra az ügyvezető csődbűncselekményt, sikkasztást követ el!
 • hasonló a pénzhez ha a könyvelésben tárgyi eszközök vannak, amelyeket az ügyvezető nem ad át a felszámolónak. Ez is ugyanúgy csődbűncselekmény és sikkasztást valósít meg!
 • szintén hasonló a helyzet ha a felszámolás elrendelését követően az ügyvezető továbbra is rendelkezik a cég felett és vagyontárgyakat ad el vagy leűríti a bankszámláját. Ebben az esetben is csődbűncselekmény, sikkasztás valósul meg!
 • a felszámoló abban az esetben is büntető feljelentést tesz, ha az ügyvezető nem adja át cége könyvelését vagy egyáltalán nem veszi fel a kapcsolatot a felszámolóval! A cégvezető felelőssége a zárómérleg elkészítése is, amely a felszámolóval történő elszámolás alapkövetelménye.
 • praxisomban több esetben tett már felszámoló azért büntető feljelentés, mert kiderült, hogy egy gépjármű vagy ingatlan volt a cég nevén amely nem szerepelt a cég könyveiben, amely önmagában szándékosságot feltételez. Még akkor is ha ezek aránylag kis értékűek!
 • sajnos a felszámolási eljárás alatt álló céggel szemben is folytathat ugyanúgy 5 évre visszamenőleg adóellenőrzést az adóhivatal. Amennyiben a könyveléssel kapcsolatosan bármilyen visszásságot tapasztal - mivel az akkori ügyvezető a cég feletti rendelkezés hiányában nem tudja igazát megvédeni - az adóhiány megállapításán kívül esetlegesen további büntetőjogi szankciókkal is számolhat. A felszámolóval kialakított esetleges jó kapcsolat esetén, amennyiben a felszámoló az ügyvédnek meghatalmazást adna, megilletné a jogi képviselet a felszámolás alatt álló vállalkozást is az adóhivatal előtt.

Az ügyvédi képviselet lehetőségei (természetesen egyben szolgáltatásaink is)

 • Az ügyvéd képviselheti a hitelezőt a követelés behajtási eljárás illetve a másik fél ellen irányuló felszámolási eljárás során,
 • Az ügyvéd képviselheti a céget a felszámolási eljárás elrendeléséig a felszámolási kérelmet benyújtó másik féllel szemben, illetve a bíróság előtt,
 • Az ügyvéd képviselheti a céget önfelszámolási eljárás bíróság részére történő benyújtása során a felszámolás elrendeléséig,
 • Az ügyvéd a felszámolási eljárás elrendelését követően képviselheti a felszámolási eljárás alatt álló cég "ex" ügyvezetőjét a kirendelt felszámoló előtt. Ebben az esetben, mivel az ügyvezetést átveszi a felszámoló a régi ügyvezető már nem adhat a cég nevében megbízást! Ez talán az egyik legfontosabb ügyvédi feladat!
 • Az ügyvéd a felszámoló megbízása alapján képviselheti a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozást egy esetleges adóhatósági eljárás során. Sok esetben jelent problémát, hogy felszámolás alatt álló céget az adóellenőrzés során nem képviseli ügyvéd, csak ha léteznek az anyagok benyújtásra kerülnek a felszámoló által. Ebben az esetben az ügyvezető nehezen védekezhet az adóhivatal előtt.
 • Az ügyvéd képviselheti a felszámolás alatt álló társaság régi ügyvezetőjét az adóhivatal előtt amennyiben tanúkénti meghallgatására kerülne sor,
 • Az ügyvéd képviselheti a büntető eljárás során a nyomozóhatóság előtt (ezen nyomozásokat a NAV illetékes osztályai - régi VPOP - folytatják le), illetve az esetleges bírósági szakba (szerencsére idáig nem szoktunk eljutni).

A fentiek büntetőjogi következményei:

 • csalás
 • sikkasztás
 • csődbűncselekmény
 • ügyvezető a magánvagyonával is felelős lehet

Hogyan zajlik a felszámolás?

A felszámolás indulhat önfelszámolás útján, ilyenkor a tagok taggyűlésen elhatározzák a cég felszámolását tekintettel arra, hogy a társaság nem képes a hitelezői kielégítésére. Más esetekben a hitelezők indítanak felszámolási eljárást avval a céggel szemben, amelyik többszöri felszólítás esetén sem fizette ki tartozását. Ebben az esetben felhívjuk a cégvezetők figyelmét, hogy felszámolás megindítása KIZÁRÓLAG ÜGYVÉDI KÉPVISELETTEL lehetséges és csak ügyvéd útján kezdeményezhető. Felszámolási eljárás kezdeményezése helyett szintén ügyvéd közreműködésével fizetési meghagyás is kibocsátható az adóssal szemben, a felszámolás legyen a végső megoldás! A felszámolás elindítása körében az ADÓHATÓSÁG speciális hitelezőnek tekinthető, hiszen először foglalás útján próbálja meg érvényesíteni a követelését (gépjárművet, tárgyi eszközt, ingatlant foglal, bankszámlát inkasszózza) és amennyiben a foglalás sikertelen a legvégső esetben kezdeményez felszámolást.

A felszámolási kérelmet minden esetben - sok más dokumentummal együtt - az illetékes bírósághoz kell benyújtani, aki megállapítja a fizetésképtelenséget, majd megküldi az ügyvezető részére  a felszámolás elrendeléséről szóló iratot, kijelöli a felszámolót és a felszámoló társaságot. A felszámolás elrendelését követően nem csinálhatunk a cégben semmit, a cégünk ura a felszámoló. Ha sürgősen megoldandó dolgok vannak a társaságban, mint pl.: munkavállalók, szerződések... azonnal vegyük fel a kapcsolatot a felszámolóval!

A felszámoló a bíróság általi kijelölése után, felveszi az ügyvezetővel a kapcsolatot bekéri az iratanyagot (legkésőbb ebben az időpillanatban szükséges ügyvédhez fordulni, de jobb hamarabb). Ettől az időponttól törvényben foglalt igen rövid határidők vannak arra, hogy az ügyvezető benyújtsa a zárómérleget, a záró adóbevallásokat, a könyvelési anyagokat stb. 

FONTOS VÁLTOZÁS a Büntető Törvénykönyvben, hogy amennyiben a felszámoló bármely csalárdságot észlel, köteles az ügyvezető feljelenteni, máskülönben őt terheli büntetőjogi felelősség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felszámolásból több módon is ki lehet jönni, amennyiben az ügyfél meg kívánja menteni a cégét, erre is lehetőség van.

A felszámolási eljárások során a volt ügyvezetők felszámoló előtti képviseletében az adóellenőrzések mellet kiemelkedő tapasztalatra tettünk szert. A felszámolási eljárások során ügyvédi irodám szolgáltatásai:

 • önfelszámolási kérelem benyújtása
 • képviselet a felszámoló előtt,
 • zárómérleg elkészítése
 • képviselet hitelezők előtt
 • képviselet az adóhatóság előtt
 • képviselet a cég megmentése érdekében
 • képviselet a büntetőügyben a nyomozóhatóság előtt
 • képviselet a büntetőügyben a bíróság előtt
 • képviselet vagyonvisszaszerzési eljárás során
 • felszólító levél szerkesztése az adós partnernek
 • fizetési meghagyásos kérelmek szerkesztése
 • felszámolási kérelmek szerkesztése

felszámolás​Amennyiben felszámolás során képviseletre van szüksége keressen minket az info [wnW5DKrg] drszeiler.hu e-mail címen vagy a 06 70 676 59 89 -es telefonszámon

Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd a Hvg. adózási magazinjában az adozona.hu-n megjelent cikke a felszámolásokról:

Felszámolás: súlyos bűncselekményt követhet el, ha ezeket nem tudja   vagy regisztráció nélkül a Publikációink között

 

További Kapcsolódó cikkeink:

 

 2013-as ADÓAMNESZTIA a készpénzben vagy külföldön tartott adózatlan jövedelmek legalizálására –  Stabilitás Megtakarítási Számla

 Vagyonosodási vizsgálatok

 Büntetőjogi képviselet- gazdasági bűncselekmények

 Tagi kölcsönből vagyonosodási vizsgálat?

 

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.