Kötelező Törzstőke emelés!

törzstőke emelés2014. március 15. napjától már csak 3.000.000.-Ft törzstőkével lehet Kft.-t alapítani. Sokan nem tudják, hogy amennyiben 2014. március 15. napja után bármely változást szeretnének a cégben módosítani (név, székhely, telephely, ügyvezető, tevékenységi kör stb. ), szintén kötelesek a törzstőkét 3.000.000. forintra felemelni a változás bejegyzésével egyetemben. Amennyibern 2014. március 15-e előtt alapít céget, ráér 2 év múlva felemelni a törzstőkét 3.000.0000. forintra, illetve ha már meglévő 500.000-Ft-tal alapított cégük van, 2014. március 15-e előtt javaslunk egyes változások beiktatását, így nem kell felemelniük a törzstőkét 2 évig.

A  március 15. napján hatályba lépő Polgári Törvénykönyvbe épül be a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, amely választ ad a törzstőke emelés kérdésére, hiszen kötelezővé teszi a cégek minimum 3.000.000-Ft-os törzstőkéjét. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Kodifikációs Főosztályának tájékoztatása alapján az új Ptk. hatálybalépése után de legkésőbb 2016. március 15. napjáig, minden 500.000-Ft törzstőkével alakult cég köteles minimum 3.000.000-Ft összegre felemelni a törzstőkéjét!Ne felejtsük el, hogy a törzstőke ingó vagyonból pl. gépjármű is állhat, így ingó vagyon - könyvvizsgáló általi - értékelésével is megoldható a törzstőke emelés. Azonban élelmesnek kell lenni és nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a módosítást, hiszen a törzstőke emeléshez, a megfelelő konstrukció kitalálásához (pl: apport) mind a könyvvizsgálónak, mind a könyvelőnek mind az ügyvédnek időre van szüksége.

A törzstőke emelés vonatkozásában fontos rámutatni arra, hogy ezen Kft-k esetében is alkalmazásra kerülnek a Ptk. rendelkezései. Tőkeemelés esetén is mód van az ún. feltöltéses szabály megfelelő alkalmazására, így lehetőség nyílik arra, hogy az átmeneti időt meghaladó időtartam alatt biztosítsák a tőkét, illetve a társaság működése során maga termelje meg a törzstőke emeléséhez, kiegészítéséhez szükséges összeget az osztalék terhére.

Ha a társaság kizárólag a Ptk. hatálybalépésével összefüggésben módosítja a szerződést, emeli meg a törzstőkéjét, a változásbejegyzési kérelem benyújtása illeték és közzétételi költségtérítés-mentesen nyújtható be.

Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda

Amennyiben szeretne céget alapítani, vagy a már meglévő cégében változást bejegyeztetni, írjon nekünk az info [wnW5DKrg] drszeiler.hu e-mail címre, vagy hívjon minket a 06 70 676 59 89-es telefonszámon.

 

 

További kapcsolódó cikkeink:

Kötelező törzstőke emelés, tagi kölcsönből, osztalékból, ingo vagyonból

Leleményes cégeladások - szigorodó ügyvezetői felelősség 2014-ben

Tagi kölcsönből vagyonosodási vizsgálat?

 

 

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.