A végelszámolás menete, képviselet végelszámolás során

végelszámolás​A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég NEM fizetésképtelen - végelszámolásnak van helye. Amennyiben cége fizetésképtelen, felszámolási eljárást kezdeményezhet maga ellen. Erről az alábbi cikkünkben olvashat: A felszámolás

Amennyiben cégének nincsenek tartozásai, vagy a tartozásait ki tudja egyenlíteni, azonban a céget meg kívánja szüntetni, ezt végelszámolással teheti meg. Végelszámolás esetén javasoljuk, hogy Irodánkkal történő megbízás során jelöljék ki Irodánkat a végelszámoló meghatalmazottjának az összes eljárásban, így a rendkívül bonyolult és sok teendővel járó eljárást gyorsan és hatékonyan le tudjuk bonyolítani.

A végelszámolás menete

A Társaság ügyvezetőjének vagy a tagoknak össze kell hívnia egy taggyűlést, amely elhatározza a végelszámolást, a végelszámoló megválasztását, a végelszámolás kezdő időpontját. A taggyűlést Irodánkban vagy a cég székhelyén szoktuk megtartani, a taggyűlési jegyzőkönyvet megszerkesztjük, ügyvédünk ellenjegyzi.

A végelszámolás kezdő időpontjától, a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég vezető-tisztségviselője a végelszámoló lesz.

A végelszámolást a cégbíróságnak bejelentjük.

A végelszámoló legfontosabb feladatai a végelszámolás során:

 •  a cég vagyoni helyzetét felméri,
 • követeléseit behajtja,
 • tartozásait kiegyenlíti,
 • jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti,
 • vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti,
 • a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között
 • pénzben vagy természetben felosztja és a
 • cég működését megszünteti.


A végelszámolás kezdetén a cég korábbi vezető tisztségviselője köteles:

 • a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, tevékenységet lezáró beszámolót készíteni, azt közzétenni
 • a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a tevékenységzáró adóbevallásokat az adóhatósághoz benyújtani,
 • a tevékenységet lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni az elmaradt adóbevallási kötelezettségeket
 •  a cég iratanyagát legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül átadni a végelszámolónak.


Az adóbevallási kötelezettséget teljesíteni kell akkor is, ha adófizetési kötelezettség nem keletkezett!

A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak. A végelszámoló a hitelezői igényekről jegyzéket készít, amelyet benyújt a cégbírósághoz.

A végelszámoló a tevékenységet záró beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget, majd a hitelezői követelésekből kiindulva korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a taggyűlés elé terjeszt. A korrigált nyitómérleg jelentősége a cég valós vagyoni helyzetének felmérésében áll.

 

Ha a végelszámolás a megindításának üzleti évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles:

 • elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót;
 • az elkészített beszámolót a végelszámolás üzleti évének fordulónapját követő 150 napon belül letétbe helyezni és közzétenni;
 • tájékoztatót készíteni a cég, valamint a végelszámolási eljárás helyzetéről a legfőbb szerv és a cégbíróság részére


A végelszámolás lezárása

A végelszámolást - annak kezdő időpontjától számított - három éven belül be kell fejezni.A végelszámoló a végelszámolás utolsó üzleti évéről beszámolót, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot, továbbá záró adóbevallásokat készít.

A záró adóbevallások, a beszámoló és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésénél a végelszámoló figyelembe veszi a végelszámolás befejezéséhez szükséges, jövőben felmerülő költségeket, a vállalkozásból kivont jövedelem után a kifizető által megállapított, bevallott és megfizetendő személyi jövedelemadót.

A vagyonfelosztási javaslatban dönteni kell a végelszámoló díjáról, a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is

A végelszámolás lezárását - ahogy a megindítását is - a cégbírósághoz kell bejelenteni. A társaság akkor töröli a cégbíróság, ha ellene semmilyen eljárás nincs folyamatban és a társaság nyilvántartott köztartozással nem rendelkezik.

A fentiekben is jól láthatjuk, hogy a végelszámolás a társaságot komoly cégjogi és adójogi kihívás elé állítja, ezért mindenképpen ajánljuk, hogy vegye igénybe szakértő Irodánk segítségét  az info [wnW5DKrg] drszeiler.hu email címen.

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.