Mit tehet, ha rosszul választott az ÁFÁ-ban

Rossz ÁFA módKijavítási kérelemre van lehetősége, ha rosszul választott az áfában!

Mindjárt a társaság alakulásakor a cégbejegyzési kérelemmel egyidejűleg nyilatkozatot kell tenni az adóhatóság felé az áfa fizetési kötelezettség megállapításának módjára vonatkozóan. Ennek keretében például dönthet úgy a tevékenységét kezdő vállalkozás, hogy az általános szabályok helyett alanyi mentességet, pénzforgalmi elszámolást, vagy az adó-megállapítás valamely különleges módját választja.

Továbbá már ezen a nyilatkozaton adókötelessé tehető a főszabályként adómentes ingatlan bérbeadása, valamint ingatlan értékesítés is.

A választásához a jogszabályban meghatározott ideig kell tartani magát az adózónak. Ez az időtartam lehet egy vagy akár öt év is. A nem megfelelő választás így hosszú távon nehezítheti meg a vállalkozás működését.Ha nem fordítanak kellő figyelmet ezekre a választásokra, nem konzultálnak hozzáértő szakemberrel, akkor előfordul, hogy csak a nyilatkozat beadását követően derül ki, hogy rosszul választottak.

Valamint megtörténhet az is, hogy a választással ellentétesen kezelik az áfát, mert vagy megfeledkeztek a választásról, vagy a választást illetően tévedésben vannak.

Ha az ilyen tévedéseket az adóhatóság veszi észre egy ellenőrzés keretében, akkor az igen sokba kerülhet az adózónak. Már a be nem fizetett, vagy a jogosulatlanul visszaigényelt áfa összegének utólagos megfizetése is óriási terhet jelenthet a cégnek, nem is beszélve az ilyenkor szokásos jelentős bírságról.

Ezért fontos lehet ismerni a kijavítási kérelem által biztosított lehetőségeket.

A feltételek fennállása esetén az adózás rendjéről szóló törvény biztosítja az adózóknak, hogy egyes korábbi választásukat utólag visszamenőleges hatállyal kijavítsák.

Azok a választások, amelyekre vonatkozóan kijavítási kérelem terjeszthető elő:

- amikor adózó az egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységére (főszabály szerinti adómentes ingatlan értékesítés/bérbeadás) az adókötelessé tételt választotta,

- alanyi adómentességet választott,

- az adómegállapítás valamelyik különleges módját alkalmazza,

- tevékenységére az adó-megállapításnak az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott általános szabályait alkalmazza,

- pénzforgalmi elszámolást választott.

 

Az Art. 22. § (17) bekezdésében meghatározott feltételek pedig a következők:

- bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló vizsgálat még nem kezdődött meg

- az adó megállapításához való jog még nem évült el és

- a módosítás az adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét a benyújtott bevallásokat figyelembe véve nem érinti.

Tehát a bevallások utólagos ellenőrzéséről szóló megbízólevél átvételét követően kijavítási kérelemnek már nincs helye, de korábban - akár egy egyes adókötelezettségek vizsgálatára irányuló ellenőrzés alatt is - még megtehető, ha az egyéb feltételek fennállnak.

A kijavítási kérelem alkalmazása nagy segítség lehet, ha például az alapítást követően a könyvelővel történt első találkozáskor kiderül a hiba, vagy ha például a főszabály szerint adómentes ingatlan bérbeadást áfa kötelesként kezelik, de az áfa kötelessé tételt nem választották rá.

Az első esetben a feltételek bizonyosan maradéktalanul teljesülnek, hiszen nagy valószínűséggel még bevallást nem nyújtott be a társaság, bevallások utólagos ellenőrzése még nem kezdődött meg és elévülésről sem beszélhetünk.

A második esetben a kérelem benyújtása előtt azonban körültekintően meg kell vizsgálni a feltételek teljesülését. Ha minden bevallás úgy került benyújtásra, hogy a kijavítást követően abban az adóalapot, vagy az adó összegét nem kell módosítani – és a fent említett másik két feltétel is teljesül -  akkor a kijavításnak nincs akadálya.

A kijavítási kérelemre nincs formanyomtatvány. Saját megfogalmazásban írt kérelemben lehet vele élni.

 

Szolgáltatás: 

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.