Kötelező Törzstőke emelés tagi kölcsönből, osztalékból!

Lassan már minden Kft. tulajdonos tudja, hogy az 500.000-Ft törzstőkével alakult cége esetén kötelező a törzstőke/jegyzett tőke 3.000.000-Ft összegre történő felemelése 2014. március 15. napjától. Törzstőkét lehet emelni a Társaságba befizetett tagi kölcsönből, a tagoknak járó osztalék terhére, a tagok pénzbeli hozzájárulásával vagy ingó vagyon útján is. Amennyiben nem kívánja felemelni a Társaság Törzstőkéjét, lehetőség van a Kft., Bt.-vé történő átalakulására, azonban ebben az esetben megszűnik a korlátolt felelősség.

TÖRZSTŐKEEMELÉS: cégmódosítással és adótanácsadással kapcsolatban kérjen árajánlatot e-mailen vagy telefonon : ITT. Minden cég más és más, így a törzstőkeemelést is más és más módon tudja végrehajtani. Mi tudunk segíteni abban is, hogy miképp hajtsa ezt végre!

Törzstőke emelés ingó vagyonból

A Kft. törzstőkéje ingó vagyonból pl. gépjármű is állhat, így az ingó vagyon - könyvvizsgáló általi - értékelésével is megoldható a törzstőke emelés. Azonban élelmesnek kell lenni és nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a jegyzett tőke összegének módosítását, hiszen a törzstőke emeléshez, a megfelelő konstrukció kitalálásához (pl: apport) mind a könyvvizsgálónak, mind a könyvelőnek, mind az ügyvédnek időre van szüksége.

Törzstőke emelés tagi kölcsönből

A cégtulajdonosok nagy része finanszírozza vállalkozását tagi kölcsönből, amely a legtöbb esetben a pénzhiány rendezésére szolgál. A jegyzett tőke emelésének egyik lehetősége lehet a tagikölcsön-állomány felhasználása erre a célra.

A gazdasági társaságoknál a törzstőke, alaptőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, így a társaság által elismert tagi kölcsön összegével is, a Ptk. 3:99. § (1) bekezdésére tekintettel, ha azt az adós elismerte vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. Számviteli szempontból tehát nincs annak akadálya, hogy az adott tag az általa nyújtott kölcsönből származó követelését a jegyzett tőke megemelése keretében, apportként a társaság részére rendelkezésre bocsássa.

A jegyzett tőke-emelés bejegyzését követően a társaságnak az apport miatt önmagával szemben lesz követelése. Ezáltal a tagi kölcsön miatt korábban a társaságnak a tulajdonossal szembeni kötelezettsége is a társasággal szembeni kötelezettséggé válik. A kötelezettség és a követelés összevezetésével a társaságnak a tagi kölcsön miatti kötelezettsége megszűnik. Ez esetben a tag nem elengedi a követelését, hanem beapportálja a társaságba. A követelés átruházása tehát nem ingyenesen kerül sor, hiszen annak ellentételezéseként az apportot adó tag különböző társasági jogokat (szavazati, osztalékjog stb.) szerez a társaságban.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 11. § (1) bekezdés c) pont szerint az ajándékozási illeték tárgya a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

Az Itv. 102. § (1) bekezdés d) pontja szerint vagyoni értékű jog: a földhasználat, haszonélvezet, a használat joga - ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat - továbbá a vagyonkezelői jog, az önálló orvosi tevékenység praxisjoga, az üzembentartói jog, továbbá az ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés.

Továbbá az ilyen juttatás a vizsterhes vagyonátruházási illetéknek sem tárgya. (Itv. 18. § (2) bek.)

Az Itv. fentebb idézett rendelkezéseinek együttes olvasata alapján tehát sem a társaságnál, sem a tagnál nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség a tagi kölcsönből megvalósított törzstőke emelés esetén.

Törzstőke emelés az osztalék terhére

A Kft. törzstőkéjének felemelésekor fontos rámutatni arra, hogy ezen Társaságok esetében is alkalmazásra kerülnek a Ptk. rendelkezései. Tőkeemelés esetén is mód van az ún. feltöltéses szabály megfelelő alkalmazására, így lehetőség nyílik arra, hogy az átmeneti időt meghaladó időtartam alatt biztosítsák a tőkét, illetve a társaság működése során maga termelje meg a törzstőke emeléséhez, kiegészítéséhez szükséges összeget az osztalék terhére.

Törzstőke emelése tőketartalékból

Ebben az esetben a Kft. törzstőke emeléséhez  rendelkezésre álló szabad tőketartalékot használhatják fel.

Törzstőke emelése a tagok pénzbeli hozzájárulásával

A jegyzett tőke megemelésének legegyszerűbb módja, amikor a társaság tagjai a szükséges pénzeszközt a cég rendelkezésére bocsájtják. Ez egyrészt történhet a már meglévő tagok hozzájárulásával, amely akár a szavazati arányt és tulajdoni arányt is megváltoztathatja a cégben. Másrészt történhet új tag bevonásával is, akiknek az anyagi segítségével megtörténik a jegyzett tőke emelése a törvényben előírt minimális értékre.

A Törzstőke emelés szabályai

A törzstőke felemeléséhez szükség van a

  • Társasági Szerződés módosítására,
  • a taggyűlés összehívására és a
  • taggyűlési jegyzőkönyv elkészítésére.

A Kft. törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával (pl.: ingó vagyonból), valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére (pl. tagi kölcsönből) Azonban az ügyvezetőnek a  megbízott ügyvéddel és könyvelővel minden esetben meg kell vizsgálnia a cég számviteli helyzetét, hiszen csak akkor emelhető így fel a törzstőke, ha a beszámoló mérlege vagy a társaság közbenső mérlege alapján a törzstőke emelés fedezete biztosított.Ezt a mérleget a bejegyzési kérelemhez is mellékelni kell.

A tőkeemelésről egy taggyűlésen lehet dönteni, a határozatnak tartalmaznia kell:

  • a felemelt törzstőkét, és
  • az egyes tagok törzsbetéteinek a nagyságát, továbbá
  • a törzstőke felemeléséhez szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatot

Bírság összege, ha elmulasztaná a törzstőke emelést

Amennyiben a Társaság a törzstőkéjét határidőig nem emeli fel, a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást fog indítani. A céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Költségek

A tőkeemelés során az ügyvédi munkadíjon felül közzétételi költségtérítést és illetéket kell fizetni a cégbírósági bejegyzéskor. A tőkeemelésért 40.000 forint illetéket kell fizetni, ehhez járul a 3000 forintos költségtérítés. Amennyiben a társaság kizárólag a Ptk. hatálybalépésével összefüggésben módosítja a szerződést, emeli meg a törzstőkéjét, a változásbejegyzési kérelem benyújtása illeték és közzétételi költségtérítés-mentesen nyújtható be.

Szolgáltatásaink cégügyekben, tagi kölcsönnel kapcsolatos kérdésekben:

  • Cégátvilágítás, Cégmódosítás, Átalakulás Törzstőke emelés esetén
  • Cég változásbejegyzési kérelmének elkészítése, Társasági Szerződésének módosítása törzstőke emelés esetén
  • tanácsadás tagi kölcsön problémák, törzstőke emelés esetén
  • Adótanácsadás

Szolgáltatásainkról többet a következő linkeken olvashat:

                                                                                                                                                       

vagyonosodási_vizsgálatAmennyiben adójogi, cégjogi segítségre van szüksége írjon nekünk e-mailt info [wnW5DKrg] drszeiler.hu vagy hívjon minket a 06/70/676/59/89-es telefonszámon.

 

 

 

 

Szolgáltatás: 

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.