Felszámolás esetén is érvényesítheti munkabér követelését!

üres zsebMég mindig gyakori, hogy a felszámolás, kényszertörlés alatt álló cégek nem fizetik ki munkavállalóik bérét. Összefoglaltuk, mit kell tenni a követelés érvényesítése érdekében.

A felszámolás, kényszertörlés alatt lévő cégek azon munkavállalói, akik nem kapták meg bérüket, igényüket bejelenthetik a felszámoló biztosnak, aki a Bérgarancia Alapon keresztül, az elmaradt jutattást megigényli a dolgozóknak. A juttatás feltétele, hogy az esedékes, vagy a társaság megszűnésével esedékessé váló bértartozást a felszámolás alatt lévő cég már nem tudja kifizetni.

Ha a társaság még nem áll felszámolás alatt, de nem fizet a munkavállalónak, a dolgozó megteheti, hogy a munkabér kifizetésére felszólítja az ügyvezetőt, majd ő maga adja be a felszámolás iránti kérelmet a bíróságnak. Így gyorsabban juthat hozzá elmaradt munkabéréhez. Jó tudni, hogy a felszámolás megindításának illetéke és közzétételi díja kft.-k esetén 105 ezer forint, így csak magas bértartozásnál érdemes a dolgozónak ezt az utat választania. Könnyebb dolga van a munkavállalónak, ha a felszámolási, kényszertörlési eljárás már elindult a céggel szemben.Ki és mennyi támogatást vehet igénybe?

A bérgarancia támogatást a felszámolás/kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe, a felszámoló közreműködésével, kizárólag elektronikus úton.

A Bérgarancia Alap megtérít minden munkabértartozást, ideértve a betegszabadságidőtartamára járó térítést és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járóvégkielégítést.

Nem minősül munkabértartozásnak a nem munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló tartozás). Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó végkielégítést sem lehet érvényesíteni.

támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló, esedékes és forrás hiányában kiegyenlíthetetlen munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Ebből a munkabért terhelő levonásokat érvényesítik, így jelenleg nagyságrendileg maximum 1 millió forint fizethető ki a munkavállalónak.

2014. január 1-vel az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIX. törvény módosította a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény [Bgtv.] és más munkaügyi törvények rendelkezéseit. A Bgtv. 2014. január 1-jétől hatályos módosításának egyik jelentős pontja, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek nyújtott támogatás kifizetését „rövidre zárja”: az állami foglalkoztatási szerv nem a gazdálkodó szervezetnek, hanem a nettó munkabért közvetlenül a munkavállalónak, a közterheket, valamint a munkabérből teljesítendő egyéb levonásokat pedig az állami adóhatóságnak, illetve a jogosultnak (például a gyermektartásdíjat) utalja át.

Fontos, hogy a munkavállaló mihamarabb vegye fel a kapcsolatot a felszámolóval és minden szükséges iratot csatoljon a részére. Ilyen különösen a munkaszerződés és a bérjegyzék. A felszámolási eljárás során a munkavállaló nem tudhatja, hogy a felszámolás alatt álló cég korábbi ügyvezetője milyen könyvelési dokumentációt ad át (sajnálatos módon általában egyáltalán nem, vagy hiányosan teljesítik az átadást) ezért a munkabér és egyéb járandósságok utáni igényt a munkavállalónak azonnal jelezni kell a felszámoló felé. A felszámoló csak így tudja az igényt benyújtani a Bérgarancia Alapnak.

A felszámolóval érdemes többször egyeztetni, hogy elfogadta-e bérkövetelést és azt továbbítja-e az alapnak. Ha a dolgozó nem tudja teljes mértékben bizonyítani a bérkövetelését, akkor a felszámoló nem indítja meg az eljárást. A Bérgarancia Alapból csak akkor nyerhető kifizetés, ha teljes bizonyossággal megállapítható a munkabér-elmaradás.

A Bgtv. értelmében a felszámoló köteles az állami foglalkoztatási szerv részére az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat (így a dolgozó bankszámlaszámát, postai címét is) rendelkezésre bocsátani. Ha ezt a kötelezettségét elmulasztja, vagy nem megfelelően teljesíti, és emiatt az átutalás elmulasztására, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítésére kerül sor, akkor ezért őt terheli a felelősség.

Ha a munkavállaló vagy a munkabért terhelő letiltás kedvezményezettje a kifizetett támogatást nem veszi át, úgy az át nem vett támogatásrészre új kérelem nem nyújtható be.

Kölcsönzött munkavállaló esetén is érvényesíthető a támogatás

A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet kérelmére a támogatást meg kell állapítani, ha a kölcsönvevő/szolgáltatást igénybevevő felszámolás alatt áll, és az esedékes kölcsönzési díjat és szolgáltatási díjat bevételének hiányban nem tudja kielégíteni, továbbá a felszámoló a munkáltató nevében a tartozást elismerte.

A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt szolgáltatási díjról és az érintett munkavállalókról külön nyilvántartást vezet, és a támogatás felhasználásáról köteles a munkaügyi központ felé a támogatás kifizetését követő 15 napon belül beszámolót készíteni.

Mindkét esetben, ha a kérelmező megfelel a feltételeknek, akkor a támogatást meg kell állapítani, vagyis nincs mérlegelési lehetőség.

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.