Egyezségkötés a felszámolás során- lehetőség a cég megmentésére

egyezség felszámolás soránKevesen tudják, hogy az adós cég és a hitelezők közötti egyezségkötésre a felszámolási eljárásban mindaddig lehetőség van, ameddig a felszámoló be nem nyújtja a bíróságra a zárómérleget, azaz igen sok idő áll rendelkezésre arra, hogy a felszámolás alá került cég megmenthető legyen. Sok esetben ajánljuk ezt a lehetőséget mi is ügyfeleinknek, leggyakrabban akkor, amikor valamilyen a vállalkozásban lévő vagyontárgyat kell megmenteni. Gyakori ugyanis, hogy a cégek úgy futnak bele egy felszámolási eljárásba, hogy azt ők nem is akarták, így például, ha a bíróságtól kapott postai küldeményt későn vették kézhez és a felszámolási eljárás már visszafordíthatatlan.

Előfordulhat olyan eset is, amikor olyan rossz állapotban van a cég könyvelése, hogy jobb megegyezni a hitelezőkkel és megfizetni a felszámolási költségeket, mint kitenni a felszámolás alá került cég tagjait és ügyvezetőit egy esetleges büntetőeljárásnak. Gondoljunk csak bele, milyen következményekkel járhat, ha úgy kezdődik el egy felszámolási eljárás, hogy a házipénztárból igen jelentős kölcsönök lettek folyósítva a tagnak. Ilyen esetben a felszámoló visszaköveteli a tagtól az összeget és büntető feljelentéssel is élhet. Ilyenkor jobb egy egyezségi kérelmet előterjeszteni, amelyben az adós cég megegyezik a hitelezőkkel és megfizeti a felszámolás költségeit is.

Egyezségkötés lehet akkor is a cél, ha a vállalkozás jelentős vagyontárgyakkal, készlettel rendelkezik, amelyek értéke jóval meghaladja a hitelezői igényeket. Gyakori, hogy az adóhatóság igen gyorsan felszámolási eljárást kezdeményez,  ha látja, hogy a Társaság jelentős vagyontárgyakkal rendelkezik, azonban a végrehajtási eljárás valamilyen oknál fogva nem vezetett eredményre. Érdekesség, hogy felszámolási egyezség során sokkal könnyebb a NAV-val egyezkedni, mintha még felszámolás előtt kérnénk fizetési kedvezményt. Természetesen azért, mert ez az adóhatóság utolsó esélye, hogy pénzhez jusson.

Az egyezségkötés menete a felszámolási eljárásban – Megegyezés a hitelezőkkel

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek. 40 nap áll ugyanis a hitelzők rendelkezésére, hogy bejelentkezzenek a felszámolási eljárásba. Mindazok, akik a felszámolási eljárásba hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés esetén az eljárás befejezését követően követelésüket az adóssal szemben nem érvényesíthetik.

A gyakorlatban az egyezség megkötése úgy működik, hogy bejelentjük a felszámolónál, hogy egyezséget szeretnénk kötni a hitelezőkkel és kérjük, hogy hívjon össze egy egyeztető tárgyalást. Az egyeztető tárgyaláson már tudni lehet, hogy hány hitelező jelentkezett be a felszámolási eljárásba. Az egyezségi tárgyalásra az adós köteles a fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi javaslatot készíteni. Az egyeztető tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően – ha sikerült valamilyen fizetési, átütemezési konstrukcióban megállapodni a hitelezőkkel – a felszámolást elrendelő bírósághoz be kell jelenteni, hogy az adós és a hitelezők egyezséget kívánnak kötni.

A bíróság az egyezségi kérelem beérkezését követően 60 napon belül egyezségi tárgyalást tart. A bíróság előtti egyezségi tárgyalásra a felszámoló jelentést készít, amely összegezi az adós vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat, különösen:

  • a számviteli jogszabályok szerinti felosztható vagyont,
  • az egyes hitelezői csoportok követeléseit, és
  • külön tájékoztatást ad az eddigi és a várható követelésekről, valamint
  • a számviteli törvény szerinti függő követelésekről és kötelezettségekről is.

Az egyezségi tárgyalás során a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet és a hitelezők megállapodhatnak a tartozások

-  kielégítésének sorrendjében,

-  teljesítési határidejének módosításában,

- kielégítésének arányában és módjában, továbbá

- mindabban, amit a felek az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében vagy egyébként szükségesnek tartanak, különös tekintettel a bevételek növekedését eredményező intézkedésekre.

egyezség felszámolás soránAz egyezség jóváhagyása

Szerencsés esetben a felszámolás alatt csak egy vagy két hitelező van, akikkel így könnyebb megegyezni a megfelelő fizetési ütemezésben. Amennyiben több hitelező van és nem mindegyik kíván megegyezni az adóssal, az egyezségre csak akkor kerülhet sor, ha azt az egyezség megkötésére jogosult hitelezők szavazatának legalább a fele támogatja.

A gyakorlatban, ha kevés hitelezővel kell megegyezni akkor már egy tárgyalás is elegendő, hogy a bíróság  jóváhagyja az egyezségi kérelmet. Érdemes tudni, hogy egyezségkötés során kalkulálni kell a felszámoló díjával, a felszámolási költségekkel is, amelyet általában még a kérelem jóváhagyása előtt letétbe kell helyezni a felszámolónál. A felszámolási költségek könnyen kikalkulálhatóak a felszámolási zárómérlegből.

A felszámoló díjjának összege az adós felszámolási zárómérlegében szereplő eszközök könyv szerinti értékének 2%-a, de legalább 200 000 forint, amely az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. A díjat a bíróság - a felszámoló által elvégzett tevékenység, az adott eljárás munkaterhe, időtartama figyelembevételével - ennél alacsonyabb mértékben is meghatározhatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adós kéri a bíróságot, gyakran jóval alacsonyabban állapítja meg a felszámoló díját, mint ahogy azt a felszámoló önmaga megállapította.

Ha a bíróság jóváhagyja az egyezséget, a felszámolónak kötelessége elkészíteniel a következőket:

  • zárómérleget,
  • kimutatást a bevételek és a költségek alakulásáról a felszámolás alatt,
  •  záró adóbevallást és zárójelentést, és azokat az állami és az önkormányzati adóhatóságnak az egyezségkötést követő 30 napon belül megküldeni.

Az egyezség megkötése nem egyenlő a felszámolási eljárás megszűntetésével. A bíróság a felszámolási eljárást akkor szünteti meg, ha az adós valamennyi nyilvántartásba vett, elismert vagy nem vitatott tartozásának megfizetése megtörtént, és a felszámoló díjának megfizetésére is van biztosíték.

 

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.